ml

Alt lar seg gjøre. Det umulige er bare litt vanskeligere

ml

Her følger det en oversikt over psykologtjenestene 

I parterapien er parforholdet  og kommunikasjonen i fokus. Det gjelder å kvitte seg med urealistiske forestillinger og rense følelsene.

 

Parterapi

Individualterapi kalles også for selvterapi. I motsetning til parterapi står  ”jeget” i sentrum. Ofte trenger man kyndig hjelp for å  få et bedre selvbilde.

Individualterapi

Ved å tenke annerledes kan man føle seg bedre.  Ved angst, tvangstanker og depresjon har denne terapiformen vist  effekt.

Kognitiv terapi

Det er ikke noe problem som er for lite eller for stort.

Rådgivning, veiledning og sakkyndige uttalelser

Familiekonflikter i den opprinnelige familien er særdeles belastende. Samtaler kan virke befriende og gjøre godt.

Familietvister

Retten og barnevernet men også foreldre  kan ha behov for  spesialistuttalelser i barnefaglige saker. 

Barnefaglige utredninger

Tjenesteliste

mlmlmlmlml